fb pixel Kuchyňská debata Nixon-Chruščov | G.cz
Debata se pomalu začala vyostřovat, hlavně když pak Chruščov Nixona pomalu nenechal dokončit ani jednu větu – ten pak začal na svého protivníka ukazovat prstem. Když pak Chruščov trochu nevhodně nadhodil, že i ve vývoji jaderných raket mají Rusové navrch, opanoval mu Nixon, že i Američané jich několik málo mají. V ten moment oběma mužům došlo, že to už asi trochu přehánějí a v přátelském gestu „co jsme si, to jsme si“, se oba muži s úsměvem usmířili a domluvili se, že právě nahraná debata bude přeložena a vysílána v obou zemích, pochopitelně s důsledným překladem. By IIP Photo Archive from Washington, DC, USA - Nixon and Krushchev, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=78430427