FOTO #5: Krvavé panovnice – G.cz
Královna Isabela Kastilská měla po boku svého muže Frerdinanda II. nebývale velký vliv. Byla to ona, kdo finančně i jinak podpořil první výpravu Kryštofa Kolumba do Nového světa a ten pak právě v jejím jménu vraždil a zotročoval domorodé obyvatelstvo. Zároveň byla za její vlády založena nechvalně proslulá španělská inkvizice, která stíhala Židy, čarodějnice, konvertity a další španělské obyvatelstvo, které se nehlásilo k římskokatolické církvi. Luis de Madrazo - Unknown source, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49284831