fb pixel Křivoklát | G.cz
Půdorys hradu... Autor: Vojtěch Král z Dobré Vody – August Sedláček: Hrady, zámky a tvrze království Českého, sv. VIII, s. 3, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=69675149