fb pixel FOTO #1: Konrad Henlein – G.cz
Konrad Henlein - muž, který hrál jednu z klíčových rolí při zabírání Sudet v roce 1938. By Unknown author - Cesta k dekretům a odsunu Němců, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5729573