fb pixel FOTO #2: Konec Rudolfa Slánského – G.cz
František Moravec a jeho skupina monitorovali situaci hlavně z médií a veřejně dostupných zdrojů. By Unknown author - Osobní sken starých novin., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=89674982