fb pixel Konec Miroslava Tyrše | G.cz
Po pohřbu byly pak k Tyršově mohyle na Olšanech pravidelně vysílány delegace během všesokolských sletů. Roku 1933 pak Sokolové postavili v Praze 4 novou sokolovnu a u ní vysadili 2 lípy velkolisté na památku obou zakladatelů spolku, Tyrše a Jindřicha Fügnera. Takto vypadá pamětní deska umístěná na fasádě sokolovny ve městě Čáslavi. Stribrohorak - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61623156