fb pixel Konec Miroslava Tyrše | G.cz
Tyrš upadl v nemilost Sokolíků proto, že rezignoval na post náčelníka, aby se mohl věnovat akademické dráze. Co Sokolové nevěděli, bylo, že zanechat sokolských aktivit bylo podmínkou Tyršova přijetí na univerzitu - na místo, které potřeboval mimo jiné i k tomu, aby si vydělal na živobytí. Jan Vilímek – České album, sbírka podobizen předních českých velikánů, mužů i žen práce, kteří život svůj zasvětili povznesení národa svého (dostupné online), Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5713324