fb pixel Kohout, Ráž a Vránová | G.cz
Když si Kohout bral Vránovou, ještě fandil Stalinovi. Dokonce tak moc, že svatba byla na autorovo přání právě v den výročí narození velkého Sověta. US Army Signal Corps – File:Stalin 1945.jpg, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62063978