fb pixel Klaus Fuchs | G.cz
Fotografie z Fuchsovy zaměstnanecké kartičky do laboratoře Los Alamos, kde Američané na nukleárních zbraních pracovali několik let. Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=315585