FOTO #3: Klasické české komedie, které by nes neprošly – G.cz
Na druhou stranu by hyperkorektní člověk roku 2020 mohl Vesničku vzít na milost za to, jak příkladně je tam odsouzeno domácí násilí a postava cholerického tyrana po zásluze potrestána. Česká televize