fb pixel FOTO #5: Kateřina Veliká vs. Petr III. – G.cz
O Pavlově otcovství se nicméně již tehdy vedly spory. Většina dvořanů a i dnešních historiků se domnívá, že Kateřina děti měla se svým mileneckým favoritem, hrabětem Sergejem Saltykovem. Ostatně, ve svých pamětech to pozdější carevna dost jasně naznačuje. Jiní ovšem upozorňují na fyzickou i povahovou podobnost Petra a Pavla. Unidentified painter - This image is available from the New York Public Library's Digital Library under the digital ID 1230496: digitalgallery.nypl.org → digitalcollections.nypl.org, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9286374