fb pixel Karel VII. Bavorský | G.cz
Zaprvé se pokoušel ohánět 200 let starou závětí císaře Ferdinanda I., dle kterého měl v případě vymření rodu Habsburků nastoupit na trůn právě bavorský panovník. Dalším trumfem měl být jeho sňatek s Marii Antonií, dcerou zesnulého habsburského císaře Josefa I. Karlův geniální plán měl ale dva háčky – krom toho, že jeho choť byla v nástupnictví v pořadí až čtvrtá, musel Karel při sňatku přísahat, že Pragmatickou sankci dodrží. To ovšem navzdory slibu nedodržel. By After Joseph Vivien - http://forum.alexanderpalace.org/index.php?topic=2743.285, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25056134