FOTO #3: Karel Kryl – G.cz
Kryl v exilu pracoval pro rádio Svobodná Evropa, ale rovněž se věnoval své vlastní tvorbě. radio.cz