fb pixel FOTO #2: Karel Hynek Mácha – G.cz
Zvlášť pro češtinářky všeho druhu. Autor: Jan Vilímek – České album, sbírka podobizen předních českých velikánů, mužů i žen práce, kteří život svůj zasvětili povznesení národa svého (dostupné online), Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5720213