fb pixel Kapitulace Japonska | G.cz
Gramofonová deska s císařovým projevem v muzeu rozhlasu NHK. Wikipedia