fb pixel FOTO #2: Josef Lux – G.cz
Josef Lux byl politikem, který se dokázal dohodnout s každým. Což mu bylo i vyčítáno. Česká televize