fb pixel Joker | G.cz
Společnost ho vyloučí, schytává jednu ránu za druhou, doslova i obrazně. Warner Bros.