fb pixel Johanka z Arku - podvodnice, nebo nešťastnice? | G.cz
Dnes má Johanka různě po Francii mnoho pomníků a soch. Tuto zlatou byste našli na Place des Pyramides v Paříži. François Trazzi – Own work by the original uploader, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=325787