fb pixel Johanka z Arku - podvodnice, nebo nešťastnice? | G.cz
Čarodějnice? Kdepak, kacířka! Kacířka, která nosí krátké vlasy a pánské brnění. Přesně to nakonec dostalo hrdinnou Johanku z Arku na hranici. Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=123841