FOTO #1: Jiří Dienstbier – G.cz
Jiří Dienstbier je dnes senátorem. Celý jeho život provází politika. Je synem Jiřího Dienstbiera st., který byl prvním polistopadovým ministrem zahraničí. Za minulého režimu patřila rodina Dienstbierova k nejvýraznějším v rámci disentu. Dienstbier.cz