fb pixel Jindřich Korutanský | G.cz
Téměř čtyři století trvající vláda jediné domácí dynastie u nás skončila nakonec roku 1306, když byl v Olomouci záhadně zavražděn poslední král z rodu Přemyslovců, mladý Václav III. Teprve šestnáctiletý panovník nestihl za svůj krátký život (a ještě kratší vládu) zplodit žádného, natož mužského potomka, a České království se ze dne na den ocitlo bez vladaře. Dle tehdejších pravidel se pretendentem trůnu stal manžel Václavovy mladší sestry Anny Přemyslovny, korutanský vévoda Jindřich. public domain