FOTO #6: Jednotka příliš rychlého nasazení – G.cz
Oba herci lidem, většinou se jednalo o turisty, kteří se ptali na správnou cestu, úslužně odpovídali. Working Title Films