fb pixel Javier Pérez de Cuéllar se dožil 100 let | G.cz
Na návštěve v Íránu. wikimedia