fb pixel Jaroslav Seifert | G.cz
O ocenění referovalo Rudé právo malým textem o pouhých dvou větách. Ústav pro českou literaturu AV ČR