FOTO #6: Jan Roháč z Dubé – G.cz
Obléhání Sionu trvalo českým a uherským vojskům několik měsíců. ČSFD/Státní půjčovna filmů