fb pixel FOTO #1: Jan Patočka – G.cz
Jan Patočka patřil k nejvýznamnějším českým filozofům 20. století a byl jedním z hlavních představitelů Charty 77. Česká televize