fb pixel FOTO #4: Jan Neruda a jeho lásky – G.cz
Většina z nás zná Světlou spíše takhle. To už byla sešlá životem v nešťastném manželství, které koneckonců ukončilo i lásku s Nerudou. Světlá totiž zadluženého milence chtěla vyplatit, ale když to zjistil její manžel, donutil ji se s ním už nikdy nevidět. To Světlá dodržela. Jan Vilímek - České album, sbírka podobizen předních českých velikánů, mužů i žen práce, kteří život svůj zasvětili povznesení národa svého (dostupné online), Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5720223