FOTO #1: Jak popsat film jednou větou? Takhle! – G.cz
Hrát blázna dlouhodobě je poměrně náročné a málokdo to vydrží. forest gump - screen