FOTO #1: Prezident plní spíše funkci reprezentativní. – G.cz
„Na nikoho, kdo za naši dnešní svobodu tak či onak zaplatil, by nemělo být zapomenuto.“ www.vaclavhavel-library.org