FOTO #2: Jagellonci – G.cz
Král Jiří z Poděbrad, který jako jediný náš panovník nepocházel z panovnické dynastie, nýbrž byl pouhým šlechticem, si uvědomoval nevýhodnou situaci, ve které se on i Čechy nacházely. Rozhodl se proto prozíravě ustoupit z nároků na trůn pro své potomky a namísto toho nabídl českou korunu polskému rodu Jagellonců. Když pak v roce 1471 Jiří z Poděbrad jako poslední panovník českého původu zemřel, zvolili zástupci českých stavů polského krále Vladislava do čela státu. public domain