FOTO #1: Jagellonci – G.cz
Na Přemyslovce, Lucemburky i Habsburky si vzpomene asi každý Čech, který prošel na základní škole zkouškou z dějepisu. Jedna vládnoucí dynastie je ovšem trochu pozapomenutá. Polský rod Jagellonců u nás vládl pouhých 55 let a jejich panování v zemích Českých není zrovna slavné… public domain