fb pixel Husitské revoluční hnutí | G.cz
Největší podíl na tom měl pochopitelně František Palacký, který spolu s dalšími cíleně potlačil některé kontroverznější prvky husitské revoluce, a naopak se pokusil (v mnoha případech uměle) vytvořit analogii se soudobými útrapami českého národa. public domain