fb pixel Husitské revoluční hnutí | G.cz
Husitská revoluce patří k nejzásadnějším událostem naší historie, jejíž význam dále přesahuje hranice našeho státu. Není divu, že se v průběhu dějin pokoušel kdekdo přivlastnit odkaz husitských válečníků – od národních obrozenců až po Masarykovu první republiku. Nejpodivnější interpretace se husité dočkali od komunistického režimu… československý státní film