FOTO #4: Bývalá továrna na výrobu rakví – G.cz
nightmaresfearfactory.com