fb pixel Holocaust - den | G.cz
Selekce těch, kteří přežijí a kteří půjdou ke zplynování probíhala často už u vlaku. WikiMedia