FOTO #2: Hilsneriáda – G.cz
Takto podle dobové kresby mělo k rituální vraždě dojít. Kdo jsou dva další muži, se zjistit nepodařilo. Archiv