fb pixel Helmut Kohl | G.cz
Když se v roce 1982 Helmut Kohl ve svých 52 letech dostal do čela Západního Německa, asi nikdo nepředpokládal, že z vedení země odejde až po dlouhých 16 letech. Politik z Porýní do své funkce přišel v době, kdy byla představa pádu Berlínské zdi pro většinu Němců jen čirá fantazie. Právě díky Kohlovi se ale obě části rozdělené země nakonec spojily během několika málo měsíců, čímž se navždy zapsal do učebnic dějepisu jako kancléř-sjednotitel. By Bundesarchiv, B 145 Bild-F074398-0021 / Engelbert Reineke / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5471519