FOTO #1: Havárie jaderné elektrárny Three Mile Island – G.cz
Havárie Three Mile Island byla nejhorší jadernou katastrofou v historii Spojených států. Wikipedia