FOTO #4: Hanns Scharff – G.cz
Do internačního tábora pro vojenské zajatce. public domain