fb pixel FOTO #2: Lysohlávka kopinatá – G.cz
Halucinogenní houba vyskytující se i u nás. Wikimedia Commons/Arp, CC BY-SA 3.0