fb pixel FOTO #4: Gotické katedrály Francie, díl II. – G.cz
Právě pro množství vitráží je katedrála unikátní. Hlavní loď pochází ze 13. a 14. století, transept (čili příčná loď) byl postaven o 100 let později, kdy už technologie umožňovaly vybudovat tzv. skleněnou stěnu, jejíž fasáda je převážně tvořena okny (foto). Jitka Horáková