fb pixel Generální stávka 27. 11. 1989 | G.cz
Vzkazy tehdejším mocipánům posílali občané poměrně dost jasné! Wikimedia,https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1989_sametova_revoluce_01.jpg, Josef Šrámek ml., Creative Commons Attribution 4.0 International