FOTO #2: Generál Lorenc - šéf Státní bezpečnosti – G.cz
Generál Lorenc patřil před listopadem 1989 k nejmocnějším mužů ve státě. Archivní fotografie