FOTO #5: Franz Kafka a jeho ženy – G.cz
Poslední Kafkova láska se jmenovala Dora Diamant. Kafka ji poznal nedlouho před smrtí a jí tehdy bylo pouhých 20 let. Přesto si ti dva rozuměli a Dora spisovatele podle všeho hluboce milovala. Krátce spolu žili v Berlíně a posléze žena nemocného partnera doprovázela po sanatoriích. Lask-Collection, Kafka-prag.de