FOTO #5: eXistenZ - zajímavosti – G.cz
Dva z producentů filmu jsou Maďaři. Miramax