FOTO #2: Enver Hodža – G.cz
Enver Hodža během italsko-německé okupace země vedl spolu se svým věrným druhem Mehmetem Shehu partyzánský boj proti okupantům. Komunistickým vzbouřencům se tak podařilo získat sympatie obyvatel, kteří v obou mužích viděli skutečné vůdce odboje. To oběma mužům významně usnadnilo převzetí moci ve státě, což po válce vyvrcholilo výhrou komunistů ve volbách v roce 1946, pochopitelně při zákazu všech ostatních stran. I tak se ale Hodža těšil mimořádné oblibě obyvatelstva. By Not listed - Gju me gju me Popullin. Tirana: 8 Nëntori Publishing House. 1978., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18261769