fb pixel FOTO #5: Dvanáct úkolů pro Asterixe – G.cz
Film vznikal dva roky, kreslíři pro něj nakreslili přes půl milionu kreseb a obsahuje 400 malovaných prostředí. Dargaud Films