fb pixel FOTO #4: Dvanáct úkolů pro Asterixe – G.cz
Výrok římského vojáka: „Prý vstupte do armády, prý pro záchranu lidstva“ se zakládá na reálném smýšlení Římanů. Ti totiž vyznávali teorii, že všichni Neřímané, tedy barbaři, musí a chtějí být latinizováni a Římané mají tu povinnost toto vykonat. Dargaud Films