FOTO #2: Efekt způsobený LSD je tedy mnohem závislejší právě na těchto faktorech, nežli na vlastnostech drogy samotné. – G.cz
Efekt způsobený LSD je tedy mnohem závislejší právě na těchto faktorech, nežli na vlastnostech drogy samotné. www.reddit.com