FOTO #1: Rozsáhlé mezinárodní výzkumy brzy doložily, že LSD mění stav vědomí prostřednictvím vlivu na serotonin a jeho receptory, přičemž individuální průběh intoxikace je ovlivněn osobností, minulou zkušeností, náladou, motivacemi, postoji a očekáváními jedince. – G.cz
www.reddit.com
Zavřít reklamu